SL NO.

Candidate Name

SEX

AGE

PARTY

1

SARUP CHAND SINGLA

M

55

SAD

2

SURESH KUMAR

M

44

BSP

3

DEEPAK BANSAL

M

34

AAAP

4

MANPREET SINGH BADAL

M

54

INC

5

SANT LAL

M

51

BMUP

6

SUKHCHAIN SINGH

M

38

HSS

7

HARDEEP KUMAR SHARMA

M

35

JJJKP

8

HARVINDER SINGH HARRY

M

37

SAD(M)

9

GIAN CHAND BANSAL

M

67

DEMSWP

10

JATINDER ROY KHATTAR

M

69

APPA

11

PARVEEN HITESHI

M

38

SHS

12

SATISH KUMAR

M

58

IND

13

BIMLA RANI

F

44

IND